Общи условия за използване сайтовете на "Офф Медия" АД

I. Предмет на условията 

1. Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (потребител на услуги) и "Офф Медия" АД.

2. "Офф Медия" АД (Дружеството), чрез сайтовете OFFNews.bg и неговите под-домейни, като Nauka.OFFNews.bg, Auto.OFFNews.bg и Tech.OFFNews.bg, OFFRoad-Bulgaria.com (Сайтовете), предоставя безплатно услугите описани в тези общи условия на своите потребители.

3. Част от услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с предоставяне на медийно съдържание, видеоматериали, изображения, текст и други, включително предоставени от потребители.

4. Някои услуги се предоставят само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с участието във форум или възможност за коментиране. Потребителският профил дава възможност за коментиране, споделяне на собствен текст или друг материал (собствено съдържание), размяна на съобщения в някои случаи и множество други опции свързани с възможностите, функционалностите и допълнителни правила на Сайтовете.

II. Обхват и влизане в сила

1. Общите условия се прилагат в отношенията с потребителите, независимо дали са регистрирани или не.

2. Услугите предоставяни, чрез Сайтовете са предназначени за потребители над 16г. По изключение и след удостоверяване на съгласието на родител или настойник услугите на OFFRoad-Bulgaria.com могат да бъдат ползвани от деца под тази възраст, при спазване на нормативните ограничения за обработване на данните им.

3. Общите условия се намират на https://id.offmedia.bg/terms2018.html и линкове към тях са разположени на входните страници на всички сайтове на "Офф Медия" АД. С влизането на Сайтовете от потребителите се счита, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. От този момент се приема, че те влизат в сила и срокът им на действие изтича с прекратяване ползването на Сайтовете.

4. Когато се регистрира, чрез отбелязване в поле съдържащо съгласие включващо и Общите условия и/или натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", „Регистрация“, „Завършена регистрация“ или „Попълнете членството“ с условието, че това е съгласие с Общите условия, потребителят извършва изрично съгласие, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. От този момент се приема, че те влизат в сила и срокът им на действие изтича с прекратяване на регистрацията.

III. Потребителски профил

1. При регистрация в OFFNews.bg и неговите под-домейни се предоставят данни за навършени 16г., адрес на електронна поща и парола. При регистрация в OFFRoad-Bulgaria.com се предоставят данни за дата на раждане, адрес на електронна поща и парола. Възможно е и добавянето на други данни по избор на потребителя. Регистриране в някои от Сайтовете може да се извърши и чрез трансфериране на данни от профилите ви във Facebook, LinkedIn, Google+ и Tweeter и други социални мрежи. Възможно е регистриране за коментиране в OFFNews.bg и неговите под-домейни и с данни от профил във OFFRoad-Bulgaria.com.

2. При регистрацията си потребителят посочва потребителско име и парола. Чрез тях регистрираният потребител получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва услугите за регистрирани потребители (I.4).

3. "Офф Медия" АД не проверява и не носи отговорност за потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.Потребителят може да персонализира профила си, да управлява настройките си за публична видимост, да се възползва от рейтинговите системи и да ползва множество други функционалности произтичащи от приложимите правила към съответния форум или сайтове.

5. "Офф Медия" АД си запазва правото да не позволи регистриране или да заличи профил при нарушаване на права по III.3. и други действия, които системно са в противоречие с правила за коментиране или нанасят сериозна вреда на други потребители.

IV. Права и задължения на потребителя

1. Потребителят има право на онлайн достъп до услугите предоставяни от "Офф Медия" АД.

2. Регистрираният потребител има право да публикува собствено съдържание или такова, върху което има авторски права.

3. Регистрираният потребител има право да публикува съдържание, което не противоречи на съответните правила за коментиране.

4. Регистрираният потребител има право да поиска от администратор изтриване на своя профил, при което данните съхранявани за него се заличават, профилът публично се анонимизира, но споделеното публично съдържание, като например публикувани текстове, остава видимо, за да не се наруши структурата на съответната тема или дискусия.

5. Потребителят може да осъществява достъп до потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Сайтовете, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната им функционалност.

V. Права и задължения на "Офф Медия" АД

1. "Офф Медия" АД се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на услугите съобразно настоящите общи условия.

2. "Офф Медия" АД не носи отговорност за споделяното потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на предоставяните услуги.

3. "Офф Медия" АД има правото да поставя на всяка от страниците на Сайтовете, линкове, рекламни банери и рекламни съобщения за стоки и услуги, предлагани от дружеството или от трети лица, както и линкове и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на "Офф Медия" АД. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на Сайтовете.

4. "Офф Медия" АД има право да предоставя възможност на трети страни да позиционират реклама и/или рекламни съобщения посредством техни системи за управление на реклама, както и да дава възможност на трети страни да получават автоматизирано данни за поведението на потребителите за рекламни или статистически цели при спазване на приложимите норми. За повече информация виж Политика за поверителност на личните данни.

5. "Офф Медия" АД има право да заличи или коригира публикувано потребителско съдържание, или дори да заличи профил на потребител, който не спазва тези Общи условия.

6. "Офф Медия" АД има право да изпраща на предоставени от потребители при регистрацията адреси на електронни пощи съобщения с нетърговски характер, свързани със сериозни изменения във функционирането на услугите, въвеждане на нови правила, въпроси свързани с поверителността на данните или потвърждаване на регистрация. Такива съобщения могат да бъдат изпращани и по други системи за размяна на лични съобщения.

VI. Интелектуална собственост

1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайтовете от "Офф Медия" АД са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да доведе до гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Публикуване на значителна част от материал може да става само при поставяне на активен линк към материала. Директно препечатване на материал (copy/paste) или препечатване с незначителни изменения може да става само след изрично разрешение от "Офф Медия" АД.

2. Използване на RSS емисии. RSS емисиите са XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в мета информацията на всеки сайт. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията и могат да бъдат пре-публикувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение.

3. С разполагането на текст или друг материал (собствено съдържание) на Сайтовете на "Офф Медия" АД, регистрираният потребител предоставя на Дружеството неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, за нуждите на и във връзка с предоставянето на услугите, предмет на Общите условия, без времеви и териториални ограничения.

4. Регистрираният потребител е единствено отговорен за законността на потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно, чрез ползването на услугите на Сайтовете, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

VII. Ограничаване на отговорността

1. При публикуване на медийно съдържание „Офф Медия“ АД се стреми да поддържа точна, вярна и последна информация на сайтовете си, но не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски. Дружеството не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията. „Офф Медия“ АД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация. „Офф Медия“ АД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които някой от нейните сайтове съдържа препратки.

2. „Офф Медия“ АД полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите които предоставя, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „Офф Медия“ АД не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди.

3. „Офф Медия“ АД не носи отговорност за потребителското собствено съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на услугите. Освен това, дружеството не отговаря за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от потребителя или станало достъпно чрез Сайтовете.

4. „Офф Медия“ АД не носи отговорност за действията на трети страни позиционирали реклама или рекламни съобщения в Сайтовете.

VIII. Поверителност и лични данни

1.„Офф Медия“ АД обработва информацията, съдържаща идентифициращи данни, предоставяни от потребителите онлайн посредством попълнените заявки за регистрация и в резултат на техните действия в Сайтовете, спазвайки принципите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и поетите ангажименти в Политиката за поверителност на личните данни.

2.„Офф Медия“ АД има право да събира и използва информация относно потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва адрес на електронна поща и възраст, както и всяка друга информация, която потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите. С оглед избягване на всякакво съмнение, публикуваното от потребител собствено съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на потребителя съгласно настоящите Общи условия.

3.„Офф Медия“ АД може да използва информация за посещаемостта на сайтовете, действията на потребителите и данните попълнени при регистрация на профил за осъществяване на услугите си с всичките им функционални възможности, за поддържане на информационната сигурност, оптимизиране и предлагане на препоръчано съдържание, статистически и маркетингови проучвания, позициониране на реклама и рекламни съобщения и цели свързани с качеството и стабилността на предоставяните услуги и подобряването им.

4.„Офф Медия“ АД има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи активности на потребителя, включващи, но не само:

  • отваряни страници на Сайтовете,
  • продължителност на престой в страницата,
  • написани коментари,
  • гласуване при участие в рейтингови системи,
  • попълнени анкети,
  • време и дата на засеченото събитие,
  • при използването на Сайтовете с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за потребителя или позициониране на реклама.

5.„Офф Медия“ АД може да предоставя на трети страни възможност за автоматизирано събиране на данни за активностите на потребители за осъществяване основно на рекламни и статистически цели.

6. Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство при използване на „бисквитки“. Забраната или изтриването на „бисквитки“ от страна на потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност за достъп до Сайтовете или да получи услугите по тези Общи условия. Виж Политиката за поверителност на личните данни.

IX. Промени в общите условия

„Офф Медия“ АД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените в този сайт с линкове в останалите.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна 03.12.2020 г.
Всички текстове и изображения публикувани в сайтовете на "Офф Медия" АД са собственост на "Офф Медия" АД и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на "Офф Медия" АД е забранено.