Общи условия за използване сайтовете на "Офф Медия" АД

I. Общи разпоредби 

При спазване на тези общи условия можете безплатно да използвате за лични и нетърговски цели сайтовете OFFNews.bg и неговите под-домейни, OFFRoad-Bulgaria.com, както и други сайтове, присъединяващи се или присъединили се към групата на „Офф Медия“ АД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за коментиране на „Офф Медия" АД, отнасящи се основно до OFFNews.bg и неговите под-домейни, както и правилата установени в OFFRoad-Bulgaria.com. „Офф Медия“ АД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайтовете са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да доведе до гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Публикуване на значителна част от материал може да става само при поставяне на активен линк към материала.

Директно препечатване на материал (copy/paste) или препечатване с незначителни изменения може да става само след изрично разрешение от редакцията.

2. Използване на RSS емисии. RSS емисиите са XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в мета информацията на всеки сайт. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията и могат да бъдат пре-публикувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение.

III. Конфиденциалност

„Офф Медия“ АД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща персонифициращи данни, предоставяни от потребителите онлайн посредством попълнените заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, в които информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

„Офф Медия“ АД може да използва събраната статистическа информация за посещаемостта на сайтовете, действията на потребителите и данните от регистрационните заявки за оптимизиране на предлагането на съдържание и при позициониране на реклама и рекламни съобщения.

IV. Ограничаване на отговорността

„Офф Медия“ АД се стреми да поддържа точна, вярна и последна информация на сайтовете си, но не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски. „Офф Медия“ АД не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията.

„Офф Медия“ АД се стреми да предоставя услугата непрекъснато, но не може да гарантира достъпa до всички сайтове по всяко време, особено в моменти на злонамерени технически реализирани атаки.

„Офф Медия“ АД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация.

„Офф Медия“ АД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в  сайтове, към които някой от нейните сайтове съдържа препратки.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Някои от услугите на сайтовете са срещу задължителна регистрация. Такива са:

„Офф Медия“ АД може да ограничи или заличи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия, на Правилата за коментиране или на правилата приложими в OFFRoad-Bulgaria.com.

VII. Други

Потребителите могат да получат възможност за достъп до сайтове и на партньори на „Офф Медия“ АД, като използват съществуваща регистрация в id.offmedia.bg.

VIII. Промени

„Офф Медия“ АД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, в Правилата за коментиране и в правилата приложими в OFFRoad-Bulgaria.com  по всяко време, като своевременно публикува промените в този сайт или в сайта на OFFRoad-Bulgaria.com. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна 18.4.2016 г.
Всички текстове и изображения публикувани в сайтовете на "Офф Медия" АД са собственост на "Офф Медия" АД и са под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права". Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на "Офф Медия" АД е забранено.